Zmarł prof. zw. dr hab. Marian Wilimowski

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 25 marca 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. Marian Wilimowski, Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1981–1987, wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii naszej Uczelni.
Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbędzie się w Sali Senatu przy ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1 dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 9:00.
 
Rektor Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Marek Ziętek