Złota Księga Nauki Polskiej 2019

Ważne momenty w historii wymagają uczczenia i upamiętnienia, dlatego wydawnictwo "Helion" przygotowuje publikację „Złota Księga Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości” zawierającą biogramy polskich profesorów. 

Wspomniana publikacja ma przyczynić się do upamiętnienia tego historycznego momentu poprzez prezentację profesorów tworzących wielkość nauki polskiej w chwili, gdy obchodzimy jubileusz odrodzenia polskiej państwowości.

W planowanej publikacji, mają znaleźć się biogramy osób posiadających tytuł profesora, legitymujących się znaczącymi dokonaniami naukowymi i dydaktycznymi. Książka jest dedykowana polskim Profesorom, by w ten sposób uhonorować ich wkład w rozwój nie tylko nauki, ale całej naszej ojczyzny. Bez ich myśli, twórczych koncepcji i ogromnego wysiłku trwały postęp nie byłby możliwy. To Oni – w dużej mierze - stoją za wynalazkami i ideami, które czasem rewolucyjnie, a czasem ewolucyjnie, zmieniają nasze życie.

Każda notka biograficzna zamieszczona w Złotej Księdze będzie zawierała informacje biograficzne wraz z wykazem odznaczeń i wyróżnień, historią kariery naukowej i zawodowej oraz obszarem zainteresowań i dokonaniami każdego z naukowców. Chodzi o wyczerpującą i obiektywną prezentację każdego z uczonych tak by w odpowiedni sposób przyczyniała się ona do stworzenia pełnego i aktualnego obrazu współczesnej nauki polskiej.

Tradycyjnie książka trafi do wiodących ośrodków naukowych w kraju i za granicą, będzie dostępna w księgarniach naukowych i bibliotekach uczelnianych. Część nakładu przeznaczona jest dla środowisk decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów, jak również prezesów stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój nauki. Wszystkie wydane do tej pory Księgi trafiły między innymi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera, Ministrów – w tym Ministra Edukacji Narodowej oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Chętni do zamieszczenia swojego biogramu w najnowszym wydanu "Złotej Księgi Nauki Polskiej" są proszeni o przesłanie go drogą elektroniczną (za pomocą formularza internetowego), co w wydatny sposób przyspieszy prace nad przygotowywaną publikacją. Należy także podać prawidłowy, personalizowany kod VIP, który jest następujący: N2019-4601-NA.

Po wypełnieniu ankiety, informacje w niej zawarte zostaną przygotowane i przesłane do akceptacji. Z tego względu należy podać najwygodniejszy adres do korespondencji, kładąc przy tym szczególny nacisk na pocztę elektroniczną. Jeżeli formularz korekcyjny ma być przesłany właśnie drogą elektroniczną, należy podać aktualny adres e-mailowy oraz zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.

Podobnie, jak w poprzednich  publikacjach, zamieszczenie biogramu w "Złotej Księdze Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości" jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

Biogram należy przysłać możliwie szybko, jednak nie później niż do 12 kwietnia 2019. Informacje o sposobie przygotowania i przesłania biogramu znajdą Państwo na
stronie internetowej: http://zlotaksiega.helion.pl/n2019