Dłuższy czas na zgłoszenie do Złotej Księgi Nauki Polskiej

Ważne momenty w historii wymagają uczczenia i upamiętnienia, dlatego wydawnictwo "Helion" przygotowuje publikację „Złota Księga Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości” zawierającą biogramy polskich profesorów. 

Termin przysyłania zgłoszeń przesunięto do 17 maja. Wspomniana publikacja ma przyczynić się do upamiętnienia tego historycznego momentu poprzez prezentację profesorów tworzących wielkość nauki polskiej w chwili, gdy obchodzimy jubileusz odrodzenia polskiej państwowości.

W planowanej publikacji, mają znaleźć się biogramy osób posiadających tytuł profesora, legitymujących się znaczącymi dokonaniami naukowymi i dydaktycznymi. Książka jest dedykowana polskim Profesorom, by w ten sposób uhonorować ich wkład w rozwój nie tylko nauki, ale całej naszej ojczyzny. Bez ich myśli, twórczych koncepcji i ogromnego wysiłku trwały postęp nie byłby możliwy. To Oni – w dużej mierze - stoją za wynalazkami i ideami, które czasem rewolucyjnie, a czasem ewolucyjnie, zmieniają nasze życie.

Każda notka biograficzna zamieszczona w Złotej Księdze będzie zawierała informacje biograficzne wraz z wykazem odznaczeń i wyróżnień, historią kariery naukowej i zawodowej oraz obszarem zainteresowań i dokonaniami każdego z naukowców. Chodzi o wyczerpującą i obiektywną prezentację każdego z uczonych tak by w odpowiedni sposób przyczyniała się ona do stworzenia pełnego i aktualnego obrazu współczesnej nauki polskiej.

Tradycyjnie książka trafi do wiodących ośrodków naukowych w kraju i za granicą, będzie dostępna w księgarniach naukowych i bibliotekach uczelnianych. Część nakładu przeznaczona jest dla środowisk decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów, jak również prezesów stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój nauki. Wszystkie wydane do tej pory Księgi trafiły między innymi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera, Ministrów – w tym Ministra Edukacji Narodowej oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Chętni do zamieszczenia swojego biogramu w najnowszym wydanu "Złotej Księgi Nauki Polskiej" są proszeni o przesłanie go drogą elektroniczną (za pomocą formularza internetowego), co w wydatny sposób przyspieszy prace nad przygotowywaną publikacją. Należy także podać prawidłowy, personalizowany kod VIP, który jest następujący: N2019-4601-NA.

Po wypełnieniu ankiety, informacje w niej zawarte zostaną przygotowane i przesłane do akceptacji. Z tego względu należy podać najwygodniejszy adres do korespondencji, kładąc przy tym szczególny nacisk na pocztę elektroniczną. Jeżeli formularz korekcyjny ma być przesłany właśnie drogą elektroniczną, należy podać aktualny adres e-mailowy oraz zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.

Podobnie, jak w poprzednich  publikacjach, zamieszczenie biogramu w "Złotej Księdze Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości" jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.