Zgłoszenia do konkursu Młode Talenty 2020

Do 6 marca 2020 roku można zgłaszać swoją kandydaturę do Nagrody "Młode Talenty". Celem nagrody jest promowanie studentów i doktorantów, którzy odnieśli sukces naukowy, społeczny, sportowy, artystyczny lub jako przedsiębiorcy. 

Nagrodzeni zostaną wybitni studenci i doktoranci z Dolnego Śląska, którzy wyrónili się w kategoriach:

  • sukces naukowy
  • sukces w zakresie innowacji
  • sukces w zakresie działalności społecznej
  • sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej
  • sukces sportowy
  • sukces artystyczny

Każdy kandydat może zgłosić się maksymalnie w 2 powyższych kategoriach.

Należy zapoznać się z: regulaminem konkursu, harmonogramem konkursu i klauzulą informacyjną.

Wniosek zgłoszeniowy należy wysłać ze swojego uczelnianego adresu e-mail (imie.nazwisko@student.umed.wroc.pl) do odpowiedniej dla kategorii jednostki:
Sukces naukowy i sukces w zakresie innowacji - dziekanat odpowiedniego wydziału lub szkoły doktorskiej
Sukces sportowy - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Sukces w zakresie działalności społecznej, przedsiębiorczej i artystyczny - Dział Marketingu
Dokładne adresy mailowe podano w regulaminie.

W ramach każdej kategorii Uczelnia wytypuje maksymalnie 3 kandydatów, których zgłosi organizatorom konkursu.