Zgłoś pełniony wolontariat

Wypełnij ankietę dotyczącą aktualnego lub zakończonego wolontariatu w walce z epidemią. Dane umożliwią Dziekanom ocenę skali wolontariatu, co przełoży się na zaplanowanie formy zaliczania zajęć odbywających się podczas jego trwania.

Wszystkich studentów-wolontariuszy prosimy o wypełnienie ANKIETY

Uwzględniamy również płatną pracę na infolinii NFZ lub w innych instytucjach zaangażowanych w walkę z epidemią.

Pełnomocniczka Rektora ds. Wolontariatu
dr hab. Iwona Bil-Lula