Zasady pracy administracji uczelni

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszczona została zmiana trybu pracy administracji naszej uczelni. Decyzje w tej sprawie - po uzgodnieniu ze swoimi przełożonymi podejmują kierownicy jednostek. 

Za właściwie funkcjonowanie jednostek - w tym realizację zadań i możliwość kontaktu odpowiadają ich kierownicy.

Poniżej znajdziecie Państwo informację o zmienionych zasadach pracy:
 

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Campusie Pasteura nie działa do 06.11.2020r. włącznie.

Sprawy, które mogą chwilę poczekać proszę zamieszczać w systemie E-potrzeby w zakładce Działu Serwisu Technicznego Campus Pasteura.
W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Działem Serwisu Technicznego.


Dział Spraw Pracowniczych przechodzi na elektroniczną formę obsługi pracowników. 

W związku z powyższym, wszelkie zapytania i sprawy należy kierować  drogą mejlową, zarówno na adres kadry@umed.wroc.pl, hr@umed.wroc.pl jak i na adresy imienne pracowników DSP. Korespondencję w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Ogólnej, dyżurny pracownik działu raz dziennie będzie odbierał korespondencję, a następnie informować zainteresowane osoby o terminie i sposobie odbioru dokumentów. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, to jest wnioski o nabór i zatrudnienie, umowy o pracę, porozumienia zmieniające, oświadczenia itd będą przesyłane e-mailem. Po ich wypełnieniu, należy je odesłać od również mejlem (skany, zdjęcia).

Dokumenty dot. spraw socjalnych (wnioski) prosimy przesyłać na adres socjalny@umed.wroc.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej.             
W sprawach bardzo pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie: 

•    Obsługa nauczycieli akademickich
mgr Paulina Citowicz
tel.: 71 784 13 23
e-mail: paulina.citowicz@umed.wroc.pl
mgr Joanna Kocuła
tel.: 71 784 17 02
e-mail: joanna.kocula@umed.wroc.pl
mgr Elżbieta Kurowska
tel.: 71 784 17 00
e-mail: elzbieta.kurowska@umed.wroc.pl

•    Obsługa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Anna Duła
tel.: 71 784 10 36
e-mail: anna.dula@umed.wroc.pl
mgr Anna Mielczarek
tel. 71 784 10 38
e-mail: a.mielczarek@umed.wroc.pl
mgr inż. Magdalena Trzemżalska
tel.: 71 784 00 15
e-mail: magdalena.trzemzalska@umed.wroc.pl

•    Dyscyplina pracy, sprawy emerytalno-rentowe
lic. Marta Strzelecka
tel.: 71 784 10 39
e-mail: marta.strzelecka@umed.wroc.pl
Elżbieta Kuriata
tel.: 71 784 10 35
e-mail: elzbieta.kuriata@umed.wroc.pl

•    Stanowisko ds. socjalnych
mgr Małgorzata Bartusiak 
tel.: 71 784 13 28
e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl

•    Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Katarzyna Rygiel
tel.: 71 784 17 75
e-mail: katarzyna.rygiel@umed.wroc.pl 
mgr Magdalena Iwanina 
tel.: 71 784 17 75, 71 784 16 88
magdalena.iwanina@umed.wroc.pl
mgr Joanna Ciapała
 tel.: 71 784 17 75,  71 784 16 88
joanna.ciapala@umed.wroc.pl

•    Dyrektor ds. Pracowniczych
mgr Dorota Płuciennik 
+48 609 614 265 
e-mail: dorota.pluciennik@umed.wroc.pl

•    Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczych
mgr Joanna Zawadzka tel.:
71 784 10 34
e-mail: joanna.zawadzka@umed.wroc.pl


Dział ds. Systemu POL-on,  w tym Zespół Koordynatorów Dyscyplin Naukowych pracuje zdalnie.

Proces ewaluacji jakości działalności naukowej w 2021 - ewaluacja@umed.wroc.pl. Praca bieżąca sprawozdawców UMW w systemie POL-on: zapytania o funkcjonalności, wnioski w zakresie uprawnień, harmonogram wdrożenia POL-on 2.0 a także pliki importowe w zakresie Wykazu studentów prosimy kierować na rnp@umed.wroc.pl.  Wszystkie telefony stacjonarne nadal odbieramy - zapraszamy do kontaktu.


Dział Współpracy Międzynarodowej przeszedł w tryb pracy hybrydowej.

Zachęcamy do przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej. W razie konieczności dostarczenia dokumentów fizycznie, prosimy o złożenie ich w Kancelarii Ogólnej. Pracownik pełniący dyżur odbierze je i przekaże odpowiednim adresatom.

Dyżury odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. W te, jak i w pozostałe dni tygodnia nasi pracownicy pozostają dostępni do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami.


Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów przechodzi na częściowo zdalny system pracy.

W związku z powyższym, wszelkie zapytania i sprawy należy kierować  drogą mailową na adresy imienne pracowników Działu lub zgłaszać potrzeby remontowe przez system e-potrzeby.

Jeśli chcieliby Państwo żeby któryś z pracowników skontaktował się z Państwem telefonicznie prosimy o zawarcie takiej prośby w wiadomości, również jeśli niezbędne będzie spotkanie to będzie ustalane indywidualnie w dogodnym dla Państwa terminie.

Korespondencję w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Ogólnej, dyżurny pracownik działu raz dziennie będzie odbierał korespondencję.


Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne przechodzi w tryb pracy hybrydowej.

Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy pracowników.
Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej.
Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura. 


Centrum Zarządzania Projektami przeszło w tryb pracy hybrydowej.

Zachęcamy do przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej. W razie konieczności dostarczenia dokumentów do biura, prosimy o złożenie ich w Kancelarii Ogólnej lub w budynku Rektoratu, do specjalnie przygotowanej skrzynki. Pracownicy pełniący dyżur odbiorą je i przekażą odpowiednim adresatom.
Dyżury odbywają się codziennie. Jednocześnie wszyscy pracownicy pozostają dostępni do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami.


Dział Aparatury Naukowej przechodzi w tryb pracy hybrydowej

Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na służbowe adresy pracowników.
Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej.


Katedra i Zakład Fizjologii

od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. Katedra i Zakład Fizjologii przechodzi na tryb pracy zdalnej.
Kontakt do jednostki/Sekretariatu: aneta.jajko@umed.wroc.pl
tel: 71 784-00-91


Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeszło w tryb pracy hybrydowej

Dyżury odbywają się codziennie. Wszyscy pracownicy pozostają dostępni do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami. Kontakt osobisty  jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej. Pracownik pełniący dyżur odbierze je i przekaże odpowiednim adresatom.


Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego od 2.11 do 12.11.2020 r. będzie pełnił całodniowe, jednoosobowe dyżury w pon, śr i pt.

Wt i czw są dniami pracy zdalnej wszystkich pracowników Działu.
 


Dział Organizacji Dydaktyki pracuje w trybie pracy hybrydowej.

Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy poszczególnych pracowników.
Korespondencję w formie papierowej prosimy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.
Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednim pracownikiem Działu.


Biuro Szkoły Doktorskiej pracuje w trybie hybrydowym.

Dyżury odbywają się codziennie.
Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy pracowników.
Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w urnie umieszczonej w holu Biura.
Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura.


Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego przechodzi w tryb pracy hybrydowej od poniedziałku 09.11.2020r.

Prosimy o kontakt mailową na imienne adresy pracowników lub telefonicznie na numery widoczne na stronie.
Kontakt osobisty możliwy jest po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu z pracownikiem Dziekanatu. 
Dokumenty w formie papierowej (wnioski, podania w sprawach studenckich etc.) należy wrzucać do urn umieszczonych przy drzwiach Dziekanatów: pok. 28, dla studentów ED pok. 9.