Zasady dotyczące wolontariatu studenckiego

Serdecznie dziękujemy za odpowiedź na apel Ministra Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zgłaszania się do pracy przy walce z epidemią oraz tym osobom, które zaangażowane są w wolontariat studencki.

Jednocześnie przypominamy również o tym, aby przed przystąpieniem do wolontariatu wypełnić formularz i złożyć go do dziekana odpowiedniego wydziału, co pozwoli na zaliczenie odpowiednich umiejętności praktycznych w ramach zajęć obowiązkowych i praktyk zawodowych. 

Strona wolontariatu: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat  
Ogłoszenia o naborze: https://www.umed.wroc.pl/wolontariat-koronawirus-nabor
Niezbędne informacje dokumenty: https://www.umed.wroc.pl/wolontariat-koronawirus-dokumenty
Formularz wniosku o wolontariat z załącznikami: nr 1, nr 2
Pytania na temat wszelkich form wolontariatu, można kierować na wolontariat@umed.wroc.pl