Zasady bezpiecznej pracy w administracji

Zespół ds. Bezpieczeństwa Kryzysowego przypomina o zasadach bezpiecznej pracy w czasie pandemi SARS-CoV 2. Procedury bezpiecznej pracy obowiązujące pracowników administracji zostały przygotowane w formie plakatu do pobrania. 
 

plakat do pobrania