Dolnośląscy Liderzy Medycyny zad. 6 - rekrutacja do 31.01.21 r.

Trwa rekrutacja do zadania 6 „Dolnośląskich Liderów Medycyny" - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego. Składanie dokumentów do 31 stycznia 2021 r.

Rekrutacja do zadania 6 „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu .

Na stronie projektu są dostępne dokumenty, które należy złoźyć :
- Formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 6
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnika
oraz samodzielnie przygotowany Indywidualny Plan Realizacji9 Stupendium

Kwota dofinasowania wynosi 50 000 tysięcy złotych do wykorzystania w ciagu roku akademickiego 2020/2021.
Należy zaplanować wykorzystanie całej kwoty stypendium.

Dokumenty proszę składać do Biura Projektu POWER do dnia 31 stycznia 2021 roku.

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-360 Wrocław
p.236, PARTER budynku Centrum Naukowej Infromacji Medycznej UMW

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem zadania 6 dr n.med. Dagmarą Gaweł-Dąbrowską za pośrednictwem adresu email: dagmara.gawel-dabrowska@umed.wroc.pl