Z wizytą w Grodnie

Współpraca naukowa, wymiana i praktyki studenckie zdominowały wizytę naszej delegacji na Uniwersytecie Medycznym w Grodnie. W czasie wizyty rektor prof. Marek Ziętek i prorektor prof. Jacek Szepietowski wygłosili gościnnie wykłady.

W skład towarzyszącej rektorowi prof. Markowi Ziętkowi delegacji weszli: prorektor ds. rozwoju uczelni prof. Jacek Szepietowski, prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Joanna Rosińczuk, prodziekan ds. naukowych Wydziału Lekarskiego prof. Marzenna Podhorska-Okołów oraz kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich dr hab. Jarosław Barański.

Delegacja UMW w Grodnie

Delegacja przyjęta została przez rektora Uniwersytetu w Grodnie, prof. Wiktora Śnieżyckiego, pierwszego prorektora prof. Witalija Worobiowa, prorektora ds. dydaktycznych prof. Jurija Bogdanowicza, prof. Marinę Surmacz oraz prof. Dimitra Chworika. Rektorowi wręczono rycinę przedstawiającą dawny Wrocław.

Rektor z ryciną prezentującą Wrocław

Podjęto rozmowy na temat współpracy naukowej, praktyk studenckich i szczegółowo omówiono wakacyjną wymianę studentów.

W trakcie pobytu rektorzy wygłosili gościnne wykłady prof. Marek Ziętek o „Schorzeniach przyzębia jako czynniku wywołującym schorzenia ogólnoustrojowe”, zaś prof. Jacek Szepietowski o „Itch in Clinical Practice”.

Rektorzy w czasie wykładów

Delegacja zwiedziła w Grodnie Centrum Diagnostyczne, Centrum Symulacji oraz Klinikę Dermatologiczną.