XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Do 25 stycznia 2021 roku trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, orgnizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. 5 laureatów zaprezentuje swoje wynalazki na wystawie w Genewie.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/