Wystawianie e-ZLA: materiały edukacyjne

Z uwagi na stan epidemii oraz związaną z nim zmianę organizacji pracy Uczelni, w tym roku nie odbędzie się stacjonarne szkolenie z tematyki wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W zamian ZUS przygotował materiały edukacyjne.

Wspomniane szkolenia byly organizowane dla studentów ostatniego roku Wydziałów: Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego na mocy umowy o współpracy zawartej między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych materiałem.

https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Wystawianie+e-ZLA_kreator.pdf/...