Wyniki wyborów doktorantów do Rad Dyscyplin 2020

Doktorancka Komisja Wyborcza opublikowała listę kandydatów wybranych do Rad Dyscyplin w grupie doktorantów. Wybrano łącznie 8 przedstawicieli do 3 Rad Dyscyplin.
 

Mandaty do Rady Dyscypliny Nauki Medyczne otrzymali kandydaci z największą liczbą głosów:
1. lek. Małecka Monika II rok
2. lek. Bator Michał II rok
3. lek. Krajewski Piotr II rok
4. lek. Olczyk Piotr II rok

Mandaty do Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne otrzymali wszyscy zgłoszeni kandydaci:
1. mgr Król Magdalena I rok
2. mgr farm. Spiegel Maciej II rok

Mandaty do Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu otrzymali wszyscy zgłoszeni kandydaci:
1. mgr Jeżewska Justyna IV rok
2. lek. Borowicz Wojciech III rok

Wyniki znajdują się w Komunikacie nr 8 Doktoranckiej Komisji Wyborczej.