Wykład dotyczący problematyki plagiatu

14 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 na kanale YouTube Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbędzie się kolejny webinar zorganizowany przez Rektorską Komisję ds. Przeciwdziałania Plagiatom oraz Szkołę Doktorską.

Wykład dotyczący problematyki plagiatu tym razem jest skierowany do promotorów i doktorantów naszej uczelni. Link do wykładu zostanie przesłany na Państwa maila.

Wykład poprowadzi dr Sybilla Stanisławska-Kloc – doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; mediator; wpisana na listę arbitrów domenowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej; pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Uniwersyteckiej Komisji ds. własności intelektualnej na UJ (kadencja 2020–2024); rzecznik dyscyplinarny UJ ds. studentów i doktorantów; od 2021 r. członek zespołu Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ (UJ ombudsman); autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (lub współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dotyczących: plagiatu i autoplagiatu, autorstwa utworu i wynalazku dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu, e-learning w okresie pandemii), autorskoprawnych aspektów audiodeskrypcji, bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, komercjalizacji praw własności intelektualnej; współautorka komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2015) oraz autorka komentarza do ustawy o ochronie baz danych (2020); stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law – obecnie Max Planck Institute for Innovation and Competition); członek rady programowej czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego; wykładowca w ramach programu Ars Docendi (UJ) oraz na aplikacji adwokackiej i notarialnej; powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego (od 2017); inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia ALAI Polska.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4010-1917