Wykład prof. Friedricha Köhlera w ramach Visiting Professors

- Umieramy na atak serca, bo znaleźliśmy się w złym miejscu - twierdzi profesor Friedrich Köhler, ceniony na świecie specjalista w dziedzinie telemedycyny kardiologicznej, monitoringu oraz teleopieki nad osobami z problemami sercowo-naczyniowymi.

Za sprawą naszego Uniwersytetu Medycznego prof. Friedrich Köhler, kierownik Centrum Telemedycyny Sercowo-Naczyniowej, Charité, Berlin, w ramach programu Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków gminy Wrocław, 8 czerwca 2018 wygłosił wykład zatytułowany "Koncepcja i wdrożenie programu zdalnego zarządzania opieką nad pacjentami z niewydolnością serca". Gospodarzem spotkania z prof. Köhlerem był prof. dr hab. Piotr Ponikowski, prorektor ds. nauki naszej uczelni.

Friedrich Kohler

Piotr Ponikowski

Wprowadzenie w Niemczech monitoringu oraz teleopieki pozwoliło na redukcję o jedną trzecią osób hospitalizowanych z problemami sercowo-naczyniowymi. U naszych zachodnich sąsiadów technologia związana z telemedycyną kardiologiczną stale się rozwija. Dzięki temu skraca się czas specjalistycznej interwencji kardiologicznej, a co za tym idzie na atak serca umiera coraz mniej osób. Przybywa też partnerów niosących pomoc w systemie telemedycyny kardiologicznej.

Wykład Friedricha Kohlera
Dr Radosław Sierpiński
Wykładowi profesora Friedricha Köhlera przysłuchiwał się wiceminister zdrowia dr Radosław Sierpiński, który podczas dyskusji wspomniał o modelu opieki kardiologicznej w naszym kraju. - W tej dziedzinie jest jeszcze sporo do zrobienia. Jesteśmy na dobrej drodze. Dobrze, że Ministerstwo Zdrowia, z którym się dogadujemy, dostrzega ten problem - z zadowoleniem mówił prof. Piotr Ponikowski.
Zdjęcia: Adam Zadrzywilski
Galeria