Wydział Lekarski z kategorią A

Z radością informujemy, że po ponownym rozpatrzeniu wniosku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziałowi Lekarskiemu została przyznana kategoria A.

Decyzja o przyznaniu kategorii A Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 zapadła 26.04.2018 roku.