Wybraliśmy Senat najbliższej kadencji

Zakończyły się wybory reprezentantów poszczególnych grup do Senatu Uniwersytetu Medycznego. Poznaliśmy już nazwiska wszystkich, reprezentujących pracowników uczelni, osób.

SAMODZIELNI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
 

Lp. Tytuł/stopień
naukowy
 
Nazwisko i imię
 
Wydział
 
Jedn. organizacyjna
1. prof. dr hab. JANCZAK Dariusz WNoZ Zakład Specjalności Zabiegowych
2. dr hab. JUREK Tomasz WL Zakład Prawa Medycznego
3. prof. dr hab. KAWALA Beata WL-S Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
4. prof. dr hab. KIELAN Wojciech WL I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
5. prof. dr hab. KRAJEWSKA Magdalena WLKP Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
6. dr hab. PIWOWAR Agnieszka WF Katedra i Zakład Toksykologii
7. dr hab. SARZYŃSKI Dariusz WF Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
8. prof. dr hab. SZELĄG Adam WL Katedra i Zakład Farmakologii
9. prof. dr hab. WOŁOWIEC Dariusz WLKP Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
10. prof. dr hab. WRÓBEL Tomasz WLKP Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

 
 
POMOCNICZY NAUCZYCIELE AKADEMICCY
 

Lp. Stopień
naukowy/tytuł zawodowy
 
Nazwisko i imię
 
Wydział
 
Jedn. organizacyjna
1. mgr DROZD Dagmara j. ogólnoucz. Studium Języków Obcych
2. dr GOŹDZIK Anna WLKP Klinika Chirurgii Serca
3. dr KURIATA-KOŚCIELNIAK Ewa WNoZ Zakład Organizacji i Zarządzania
4. dr MĄCZYŃSKI Marcin WF Katedra i Zakład Chemii Organicznej
5. dr MURAWSKI Marek WL I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
6. dr WIĘCKIEWICZ Mieszko WL-S Zakład Materiałoznawstwa

 
 
 
PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 

Lp. Stopień
naukowy/tytuł zawodowy
 
Nazwisko i imię
 
Stanowisko
 
Jedn. organizacyjna
1. inż. SURMA Marcin sam. technik Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

 
 
ADMINISTRACJA CENTRALNA I OBSŁUGA
 

Lp. Tytuł zawodowy  
Nazwisko i imię
 
Stanowisko
 
Jedn. organizacyjna
1. mgr CUGIER Piotr st. specjal. Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 
 
Wybory przedstawicieli do senatu w grupie doktorantów i studentów przeprowadza właściwy samorząd, zgodnie z Regulaminem tego samorządu.