Wybory na kadencję 2016-2020

Na stronie "Wybory 2016-2020" w zakładce "Informacje UKW" zamieszczony jest projekt Regulaminu wyborów. Termin zgłaszania uwag i propozycji zmian upływa z dniem 27 listopada 2015 r.