Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Hefei

Nawiązaliśmy współpracę z Anhui University w Hefei w Chinach. Jest to szansa dla naszych studentów na udział w praktykach oraz szkołach letnich, jak również dla pracowników naukowych w obszarze badań naukowych.

W dniach 03-05 września 2018 roku delegacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w składzie: Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jacek Szepietowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska oraz kierownik działu współpracy międzynarodowej Kamil Machera, brała udział w spotkaniu z przedstawicielami uczelni medycznej w Hefei w prowincji Anhui w Chinach.

Nawiązanie współpracy możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu w działalność na rzecz edukacji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz ubiegłorocznej oficjalnej wizycie delegacji chińskiej we Wrocławiu. Uniwersytet Medyczny w Hefei to najlepsza wyższa uczelnia medyczna w regionie Anhui posiadająca długą i bogatą historię, kształcąca studentów w wielu obszarach medycyny, posiadająca w swojej strukturze cztery szpitale kliniczne.