Wrócili z nagrodami

Wyróżnienie za wystąpienie zespołu w czasie sesji plakatowej i nagroda indywidualna II stopnia za największy dorobek naukowy, którą odebrał dr hab. Paweł Gać - tak zapamiętamy 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, centralne spotkanie naukowe radiologów i diagnostów obrazowych z całego kraju, odbywające się raz na trzy lata, w terminie 6-8 czerwca 2019 roku zaplanowano tym razem w Gdańsku.

Podczas uroczystego otwarcia zjazdu prestiżową Nagrodę II stopnia za największy dorobek naukowy w latach 2016-2018 z rąk Prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – prof. Andrzeja Cieszanowskiego odebrał Pracownik Katedry i Zakładu Higieny naszej Uczelni, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej - dr hab. Paweł Gać. Nagroda za największy dorobek naukowy przyznawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego raz na trzy lata. Laureaci Nagrody wyłaniani są w drodze konkursu, w którym uczestniczą prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, opublikowane w czasopismach medycznych, w okresie ocenianych ostatnich pełnych trzech lat kalendarzowych przed rokiem Zjazdu, w których osoba zgłoszona do Nagrody jest pierwszym autorem. Publikacje autorów oceniane są na podstawie współczynników oddziaływania (Impact Factor, IF). Przyznawane są trzy nagrody: I, II i III stopnia.

Nagroda dr hab. Paweł Gać

Ponadto zespół w składzie dr hab. Paweł Gać (KiZ Higieny), dr hab. Małgorzata Poręba (KiZ Patofizjologii), Piotr Macek (student), dr hab. Przemysław Jaźwiec (SCM Polanica Zdrój), prof. Grzegorz Mazur (KiK Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej) i dr hab. Rafał Poręba, prof. nadzw. (KiK Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej) został nagrodzony przez Komitet Naukowy 42. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego wyróżnieniem za najlepsze wystąpienie w sesji plakatowej. Nagrodzono wystąpienie zatytułowane: "Grubość nasierdziowej i okołowieńcowej tkanki tłuszczowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym narażonych środowiskowo na działanie dymu papierosowego". Nagrodę z rąk Prezydent 42. Zjazdu PLTR - dr hab. Edyty Szurowskiej, prof. nadzw. odebrał dr hab. Paweł Gać.

Nagroda dla zespołu UMW