Wrocławskie uczelnie rok akademicki rozpoczęły wspólnie

To już tradycja. Wrocławskie uczelnie rok akademicki rozpoczynają wspólnie. Środowiskowa Inauguracja odbyła się 30 września w Oratorium Marianum. Przewodniczył jej prof. Cezary Madryas - rektor Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Cezary Madryas jest nowo wybranym przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W swoim przemówieniu nawiązał do tragicznej śmierci Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa. Obecni uczcicili Jego pamięć minutą ciszy. Rektor Politechniki Wrocławskiej podkreślił konieczność walki z mową nienawiści, spoczywającą zwłaszcza na środowisku akademickim, które powinno dochowywać wierności najwyższym standardom.
Prof. Cezary Madryas
Prof. Cezary Madryas wspomniał o jeszcze jednej stracie - rezygnacji z funkcji Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marka Ziętka. Członkowie KRUWIO podziękowali byłemu przewodniczącemu gremium za doskonałą współpracę.

Inauguracja Środowiskowa 2019/2020

Słowa wdzięczności zostały również wyrażone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, który wręczył prof. Markowi Ziętkowi Odznakę Honorową Wrocławia – Wrocław z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo”.

Inauguracja Środowiskowa 2019/2020
Inauguracja Środowiskowa 2019/2020
W trakcie Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego tradycyjnie nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, poprowadzona przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Andrzeja Rokitę. Naszą uczelnię reprezentowali: Urszula Sękowska i Rafał Dobrzański.
Inauguracja Środowiskowa 2019/2020

Podczas uroczystości zostały wręczona została po raz pierwszy w historii Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Otrzymała ją dr hab. Marta Płonka z Akademii Sztuk Pięknych.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020

Laureatem Wrocławskiej Nagrody Naukowej został prof. Tadeusz Luty, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z rąk Prezydenta Jacka Sutryka oraz Przewodniczącego Kapituły dr. Jacka Ossowskiego.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu było zwieńczeniem tej uroczystej części inauguracji.

Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Następnie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki pt. „Science for Future”.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
W imieniu studentów głos zabrali reprezentanci naszej Uczelni Stanisław Supplitt i Krzysztof Kotowski, którzy zachęcali młodszych kolegów do jak najszybszego odkrycia w sobie pasji naukowej. Mówili o niezwykłej podróży, w którą będą mogli dzięki temu wyruszyć, wyposażeni we wskazówki swoich przewodników - profesorów, od których mogą czerpać wiedzę. Podkreślali też moc współpracy, której sami są najlepszym przykładem.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Po oficjalnej części inauguracji środowiskowej akademicki orszak, przy dźwiękach orkiestry wojskowej przemaszerował barwnym pochodem do wrocławskiego Ratusza.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Ze względu na pogodę wyjątkowko nie w Rynku odśpiewano tradycyjną pieśń Gaudeamus Igitur.
Inauguracja środowiskowa 2019/2020
Fot. Adam Zadrzywilski

Galeria zdjęć