Wrocławska Nagroda Naukowa 2020

Prezydent Wrocławia przyznaje nagrodę za badania naukowe, integrujące środowisko akademickie w mieście. W tym roku termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia upływa 30.06.2020 r.

Uznając badania interdyscyplinarne za takie, które w szczególny sposób mogą służyć za wzorzec wspólnej pracy środowisk akademickich i artystycznych na rzecz dobra wspólnego, jakim jest rozwój miasta, Prezydent Wrocławia ustanowił Nagrodę Naukową za badania integrujące środowisko akademickie. Zgodnie z życzeniem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, laureat zostanie poproszony o wygłoszenie wykładu podczas Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego. 

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia powinny zawierać:
1. Opis dokonań naukowych kandydata
2. Opis interdyscyplinarnych aktywności kandydata 
3. Opis zasług na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego/naukowego/ artystycznego 

Forma wniosku, przy uwzględnieniu powyższych warunków, jest dowolna.

Do składania wniosków zapraszamy liderów i wybitnych przedstawicieli wrocławskiego środowiska akademickiego.

Więcej informacji na temat nagrody uzyskać można na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego:
https://wca.wroc.pl/o-wroclawskiej-nagrodzie-naukowej