Wolontariat – najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje na temat wolontariatu studenckiego w trakcie pandemii COVID-19, zebrane w jednym miejscu. Wzory dokumentów, dane kontaktowe do koordynatorów i decyzje władz uczelni.
 
 Wolontariat a elearning

Jeśli pełnisz wolontariat, a w trakcie niego wypadną Ci zajęcia wymagające Twojej obecności na platformie Wewbex czy innej, masz usprawiedliwioną nieobecność. Nie zwalnia Cię to jednak z nadrobienia przekazanego tam materiału i zaliczenia zajęć w formie uzgodnionej z prowadzącym. 

Wolontariat a praktyki zawodowe
Kwestia czy i w jakim zakresie wolontariat uprawnia Cię do zaliczenia praktyk przewidzianych w programie studiów, jest rozpatrywana indywidualnie przez Twojego Dziekana. 
Zobacz szczegóły w piśmie Prorektora ds. Dydaktyki
Co zrobić, jeśli działasz w ramach akcji, w której nie podpisałeś umowy wolontariackiej? W przypadku akcji inicjatywy studenckiej UMW wystarczy, że poprosisz koordynatora akcji o zaświadczenie. Jeśli działasz niezależnie w innej instytucji - powstał dokument, w którym możecie wpisać informacje o swoim wolontariacie. Sam wypełnij dokument, zdobądź podpis i pieczątkę opiekuna oraz pieczątkę jednostki, gdzie pełniłeś wolontariat. Następnie zaświadczenie dostarcz do Dziekanatu. Pobierz wzór

Zgłoś swój wolontariat
Jeśli już gdzieś działasz - napisz nam o tym w ankiecie. Dzięki temu Dziekani będą znali skalę wolontariatu wśród swoich studentów i będzie im łatwiej zaproponować dodatkowe udogodnienia, czy zaliczenie praktyk. 

Formy wolontariatu

Samodzielnie podejmowane przez studentów
Możesz samodzielnie porozumieć się z dowolnym ośrodkiem, żeby np. zaliczyć w nim praktyki zawodowe przez pełnienie wolontariatu. Zgłoś się do kierownika jednostki. Większość ośrodków ma swój własny wzór umowy wolontariackiej, który woli stosować. Jeśli jednak takiej nie ma, możesz skorzystać ze WZORU UMOWY WOLONTARIACKIEJ
 
 
Koordynowane bezpośrednio przez uczelnię
Uczelnia koordynuje akcje współtworzone w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i innymi urzędami państwowymi. Często oferowane są nie tylko umowy wolontariackie, ale i umowy zlecenie (zazwyczaj w zależności od wymiaru godzin w jakim pracownik może się zaangażować). Zgłoszenia dokonywane będą poprzez elektroniczną ankietę.
Często jednak potrzebni są wolontariusze „na już”. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tego typu propozycjach, możesz zapisać się już dziś do bazy kontaktowej. Otrzymasz e-mail i sms, kiedy będziemy bardzo pilnie poszukiwali wolontariuszy. ZAPISZ SIĘ DO BAZY KONTAKTOWEJ
Pytania na temat wszelkich form wolontariatu, w tym własnych pomysłów na wsparcie wrocławskich medyków można kierować na wolontariat@umed.wroc.pl 
Pełnomocniczką Rektora ds. Wolontariatu jest dr. hab. Iwona Bil-Lula.
 
Koordynowane przez Uczelnię, USK i inicjatywę studencką
Uniwersytecki Szpital Kliniczny- kliniki przy Borowskiej i Chałubińskiego
USK zwrócił się do uczelni o pomoc w zebraniu wolontariuszy.

Jakich zadań możesz się podjąć?
Sytuacja jest dynamiczna i działania, do których potrzebni są wolontariusze ciągle ewoluują. USK prosi o wsparcie zarówno w pracy przy pacjentach, jak i organizacyjnej oraz administracyjnej.
Jak do tej pory nasi studenci pomagają m.in. jako pomoc pielęgniarska, mierząc temperaturę osobom wchodzącym do szpitala, pomagając w aptece szpitalnej, czy archiwizując dokumenty. Potrzeba jednak więcej rąk do pracy.

Jak dopasowuje się wolontariusza do zadania?
Wolontariusz sam zgłasza się do konkretnego zadania. Musi obserwować ogłoszenia, pojawiające się na grupie wolontariuszy na Facebooku. Koordynator studencki zamieszcza informacje kto, kiedy i do jakiej pomocy jest aktualnie potrzebny. Wolontariusz zgłaszasz się do konkretnej akcji za pośrednictwem Facebooka.

Godziny trwania i miejsce wolontariatu
Godziny trwania zależą od konkretnego oddziału/działu, do pomocy w którym się zgłosisz. Niektóre wymagają obecności w konkretnych sztywnych ramach czasowych, a w niektórych będziesz mógł ustalić je indywidualnie z opiekunem wolontariuszy tego oddziału/działu. 
O pomoc proszą zarówno jednostki z ul. Borowskiej, jak i z ul. Chałubińskiego. Poza konkretnymi oddziałami zdarzały się też prośby o pomoc w Aptece Szpitalnej, w Dziale Statystyki czy Dziale Higieny Szpitalnej.

Umowa wolontariacka
Umowę podpisujesz na miejscu, pierwszego dnia pracy. W ramach niej zapewnione jest m.in. ubezpieczenie i gwarancja otrzymania stosownych środków ochrony osobistej.
Dla zainteresowanych umowa do wglądu, po zgłoszeniu się na wolontariat@umed.wroc.pl

Jak zgłosić się do wolontariatu
Dołącz do grupy zrzeszającej studentów UMW chcących zostać wolontariuszami w USK.
Obserwuj pojawiające się ogłoszenia i zgłoś się w komentarzu do posta, dotyczącego interesującej Cię akcji.

Do kogo zgłaszać się z pytaniami
Jeśli wahasz się i masz pytania dotyczące warunków umowy i samego przebiegu wolontariatu, możesz zadać je osobie wyznaczonej do kontaktu dla wolontariuszy w USK:
Krzysztof Mętel
e-mail: kmetel@usk.wroc.pl
tel. 71 733 11 42
 

Akcje studenckiej inicjatywy wsparcia wrocławskich medyków
Studenci UMW działają wspólnie w ramach oddolnej studenckiej inicjatywy wsparcia wrocławskich medyków. 
Jeśli jesteś zainteresowany aktualnościami i nowymi pomysłami dołącz do grupy na Facebooku.
Są tam zamieszczane propozycje pomocy wolontariackiej nie tylko z terenu Wrocławia, ale i innych miejscowości na Dolnym Śląsku.

Największe prowadzone dotychczas akcje to:
- Studenci Medykom – opieka nad dziećmi pracowników szpitali, którzy mają problem z zapewnieniem im opieki na czas dyżuru. Wolontariusze i zainteresowani otrzymaniem pomocy mogą dołączyć do grupy na Facebooku
- konstruowanie przyłbic ochronnych – własnoręczne składanie plastikowych przyłbic z łatwodostępnych materiałów. Zainteresowanych zapraszamy do grupy
Jeśli masz pytania co do tych form, zadaj je w grupie na Facebooku.