WNoZ z uprawnieniami do habilitacji

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Decyzja weszła w życie z dniem 25 marca 2019 roku.