Wizyta delegacji z Uniwersytetu Medycznego w Kijowie

O doświadczeniach dydaktycznych w zakresie zdrowia publicznego rozmawiali  z Prorektorem ds. rozwoju uczelni prof. Jackiem Szepietowskim goście z  naszej partnerskiej uczelni z Kijowa. Do Wrocławia przyjechali na kongres.

30.11.2017 Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. Jacek Szepietowski spotkał się z prof. T. Gruziewa, kierownik Wydziału Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prof. S. Omelchuk, Dyrektorem Instytutu Higieny i Ekologii oraz prof. I. Pelo, Dziekanem IV Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. o. Bohomołcia w Kijowie. W trakcie rozmów strona ukraińska zainteresowana była w szczególności planami dydaktycznymi i sylabusami kierunku zdrowia publicznego, który w obecnym czasie przechodzi na Ukrainie transformacje strukturalną.

Goście na rozmowie u prorektora ds. rozwoju

Przedstawiciele partnerskiej uczelni z Kijowa przyjechali do Wrocławia na III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, organizowany w dniach 30.11-1.12.2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Kongres był okazją do wymiany doświadczeń i upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego. Uczestnikami III Międzynarodowego Kongresu byli członkowie PTZP, przedstawiciele administracji oraz instytucji związanych ze zdrowiem publicznym, a także pracownicy naukowi Uniwersytetów Medycznych oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej.

Goście na konferencji zdrowia publicznego