Większy Impact Factor

Nasze sztandarowe czasopismo Advances in Clinical and Experimental Medicine zwiększyło wskaźnik wpływu za 2016 rok. IF wynosi teraz 1,179 – czyli o 0,052 więcej w stosunku do roku 2015.