Ważność legitymacji studenckich i pracowniczych

Na mocy przepisów regulujących stan ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, legitymacje studenckie i służbowe legitymacje pracownicze mają przedłużoną ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Informujemy, iż w obecnym stanie ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), oraz zgodnie z przepisem art. 51 b ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Oznacza to, iż do momentu wydania nowego Rozporządzenia znoszącego powyższe regulacje legitymacje studenckie i pracownicze są ważne.