W gronie ekspertów

Pracownicy naszej uczelni licznie docenieni zostali przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zaproszeni do zespołów ekspertów opracowujących i aktualizujących programy specjalizacji.

Dr Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska powołana została w skład zespołu ekspertów w dziedzinie immunologii klinicznej.

Dr hab. Lidia Łysenko została przewodniczącą zespołu ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie - Anestezjologia i Intensywna Terapia. Pondto powołano została w skład zespołu ekspertów opracowujących specjalizację dla tych dziedzin. 

W dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w gronie ekspertów pracować będzie dr hab. Hanna Gerber.

Przewodniczącą zespołu zajmującego się opracowaniem i aktualizacją programu specjalizacyjnego w dziedzinie dermatologii i wenerologii została prof. Joanna Maj, zaś w jego składzie pracuje także dr hab. Adam Reich, prof.nadzw.

Prof. Marta Misiuk-Hojło powołana została w skład zespołu ekspertów opracowujących i aktualizujących program specjalizacji w dziedzinie okulistyki. Grupa również działa w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W skład zespołu odpowiedzialnego za specjalizację z psychiatrii powołana została prof. Joanna Rymaszewska.

W zespole w dziedzinie kardiochirurgii działa prof. Marek Jasiński, który jest też przewodniczącym zespołu do spraw akredytacji w kardiochirurgii.