Uroczystość promocji doktorskich - nowa lokalizacja

14 marca 2019r. oku o godz. 11.00 odbędą się promocje doktorskie połączone z wręczeniem doktoratu honoris causa prof. Tadeuszowi Trziszce. Ze względu na liczbę gości uroczystość przeniesiono do Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia.

Promowanych tego dnia zostanie blisko 100 nowych doktorów. Ponadto 8 osób odbierze dyplomy doktorów habilitowanych.  Są to: dr Paweł Gać
dr Tomasz Sozański oraz dr Beata Julia Wojtczak z Wydziału Lekarskiego, dr Tomasz Gołębiowski, dr Monika Kosacka, dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka i dr Justyna Rybka z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego oraz dr Michał Sarul z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Promocje doktorskie UMW 2019

Niezwykle ważną częścią tej uroczystości będzie wręczenie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tadeuszowi Trziszce - rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Trziszka biogram

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego w kompleksie Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu.