Uroczystość promocji doktorskich - godziny rektorskie

14 marca 2019 r. o godz. 11.00 odbędą się promocje doktorskie połączone z wręczeniem doktoratu honoris causa prof. Tadeuszowi Trziszce. Ze względu na liczbę gości uroczystość przeniesiono do Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia.

Godziny rektorskie obowiązywać będą od 10.00 do 14.00.

Promowanych tego dnia zostanie blisko 100 nowych doktorów. Ponadto 8 osób odbierze dyplomy doktorów habilitowanych.  Są to: dr Paweł Gać
dr Tomasz Sozański oraz dr Beata Julia Wojtczak z Wydziału Lekarskiego, dr Tomasz Gołębiowski, dr Monika Kosacka, dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka i dr Justyna Rybka z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego oraz dr Michał Sarul z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Promocje doktorskie UMW 2019

Niezwykle ważną częścią tej uroczystości będzie wręczenie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Tadeuszowi Trziszce - rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Trziszka biogram

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego w kompleksie Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu.