UMW szkoli z wykonywania szczepień przeciw Covid-19

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rozpoczęły się praktyczne szkolenia dla fizjoterapuetów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19. 

- Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem, w ciągu pierwszych czterech dni otrzymaliśmy 700 zgłoszeń – mówi dr hab. Beata Jankowska-Polańska, prof. UMW, opiekun kursu. -  Zgłaszają się przedstawiciele wszystkich trzech zawodów, dominują jednak farmaceuci. 

 Szkolenia odbywają się w salach symulacji medycznej w budynku wydziału Nauki o Zdrowiu. Składają się z dwóch modułów.
 - Podczas zajęć w ramach pierwszego modułu uczestnicy dowiedzą się o prawidłowym zachowaniu w przypadku wystąpienia bezpośrednio po szczepienie powikłań poszczepiennych, jak wstrząsy, spadek tętna czy osłabienia – tłumaczy prof. Jankowska-Polańska. - Druga cześć szkolenia polega na wykonaniu szczepienia domięśniowego. Średnio staramy się, aby każdy uczestnik szkolenia miał możliwość wykonania min. 20 strzyknięć domięśniowych.

Szkolenie praktyczne trwa 4 godziny dydaktyczne, podczas którego uczestnicy mają możliwość ćwiczenia umiejętności wykonywania szczepień przeciw Covid-19 na fantomach imitujących mięśnie ręki. 

Szkolenia przeznaczone są dla dla fizjoterapuetów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, którzy zaliczyli już część teoretyczną kursu #VAXSTOPCOVID. Realizuje je Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie.
– Zależy nam by wyszkolić jak największą liczbę osób, które będą mogły szczepić - mówi dr hab. Beata Jankowska-Polańska. – Większość lekarzy zaangażowana jest obecnie w walkę z epidemią, dzięki wsparciu farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów będziemy mogli szczepić szybciej i na większą skalę. 

Szkolenia z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19 prowadzone są przez Uniwersytet Medyczny we  Wrocławiu w salach symulacji medycznej przy ul. Bartla 5.

Terminy szkoleń: 
31.03.2021   12.04.2021   19.04.2021   26.04.2021
01.04.2021   13.04.2021   20.04.2021   27.04.2021
07.04.2021   14.04.2021   21.04.2021   28.04.2021
08.04.2021   15.04.2021   22.04.2021   29.04.2021
09.04.2021   16.04.2021   23.04.2021   30.04.2021
10.04.2021   17.04.2021   24.04.2021