Umowa z Universidade Katyavala Bwila w Bengueli

Podpisane przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni porozumienie dotyczyć będzie wymiany naukowej oraz osobowej. Delegacja naszej uczelni gościła w Angolii na początku września. Poza uczelnią, odwiedziała także miejscowy szpital.

W dniach 4-5 września 2017 r. delegacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odwiedziła Wydział Medyczny Uniwersytetu w Bengueli  (Angola). Współpraca w zakresie wymiany naukowej oraz osobowej to główne założenia podpisanej przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni prof. Jacka Szepietowskiego umowy.

Prorektor podpisuje umowę, studia medyczne
W uroczystości wzięli również udział dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Małgorzata Sobieszczańska oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Kamil Machera. Delegacji towarzyszył Jego Ekscelencja Domingos Culolo, Ambasador Nadzwyczajny Angoli w Warszawie, który osobiście zaangażował się w nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami.


Delegacja zwiedziła sale dydaktyczne, laboratoria, rektorat oraz miejscowy szpital kliniczny, gdzie została zapoznana z personelem medycznym oraz dyrekcją. Omówiono szczegóły dotyczące współpracy naukowej oraz możliwości rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

Delegacja odwiedziła również ambasadę RP w Luandzie, gdzie wspólnie z konsulem RP Agatą Szawczukiewicz-Pereira oraz personelem ambasady omówione zostały szczegóły bieżącej współpracy akademickiej pomiędzy krajami. Wyjazd przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Fundacji UMW.