Umowa z Dreznem podpisana

Wymiana studentów i pracowników, wspólne badania naukowe - dobry przepływ informacji i konferencjach czy publikacjach - to główne założenia umowy podpisanej z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Umowę 16 marca 2017r. podpisali prof. Marek Ziętek rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie im. Carla Gustava Carusa - prof. Heinz Reichmann.

Drezdeński Wydział Medycyny jest wieloletnią uczelnią partnerską Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, szczególnie w zakresie psychiatrii i psychoterapii, a także stomatologii.

Fot. Tomasz Walów

Poza spotkaniem w rektoracie, prof. Heinz Reichmann,w towarzystwie rektora zwiedził także Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.