Umieszczanie plików w chmurze - instrukcja dla studentów

Działa już dostęp dla studentów do strony z materiałami umieszczonymi przez nauczycieli akademickich. Uzyskanie dostępu wymaga zalogowania się jako "student" przy użyciu loginu i hasła jak do poczty studenckiej.

Logowanie odbywa się poprzez stronę https://www.materialy.umed.wroc.pl

Uruchomiona została także wydzielona chmura dla studentów do przekazywania swoich prac zadanych przez prowadzących. Studenci mogą umieszczać zwoje prace pod adresem https://student.owncloud.umed.wroc.pl po zalogowaniu przy użyciu swoich loginów i haseł pocztowych.

Instrukcja jak udostępniać prace w chmurze.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie plików przy użyciu chmury UMW zamiast za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłanie plików pocztą do dużej ilości osób wpływa na wzrost obciążenia naszego serwera pocztowego i utrudnia wymianę normalnej korespondencji mailowej.