Uczelniana Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę

Wybór Przewodniczącego i zastępców, ustalenie najpilniejszych zadań oraz pierwsze decyzje - Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024 odbyła pierwsze posiedzenie. Zwołał je pełniący obowiązki rektora prof. Piotr Ponikowski.

Skład UKW na ostatnim posiedzeniu ustalił Senat Uczelni. Zgodnie z zapisami Statutu, pierwsze posiedzenie zwołał pełniący obowiązki rektora. Prof. Piotr Ponikowski przywitał członków komisji, którym oficjalnie wręczył powołania.
UKW


- To wyjątkowo ważny dla nas wszystkich moment i kluczowe jest, żebyście Państwo jak najszybciej rozpoczęli działania. Dużo pracy przed Państwem - podkreślał p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski. Rektor zapewnił członków komisji, że mogą liczyć na wsparcie administracyjne kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Aleksandry Orzechowskiej i jej zespołu. Szczególne podziękowania skierował w stronę Marii Kisielnickiej, która zgodziła się wesprzeć UKW swoim wieloletnim doświadczeniem w organizacji wyborów.

Prof. Piotr Ponikowski

Pierwszą decyzją gremium był wybór osoby przewodniczącej obradom. Została nią dr hab. Anna Turno-Kręcicka.
dr hab. Anna Turno-Kręcicka
Komisja podjęła też decyzję o wyborze zastępców przewodniczącej: dr Anny Goździk oraz prof. Piotra Wilanda.

Komisja przedyskutowała także harmonogram wyborów uzupełniających do Senatu, nad którym Senatorowie głosować będą w czasie najbliższego posiedzenia.

Fot. Tomasz Walów