Ubezpieczenie grupowe pracowników

Po rozstrzygnięciu przetargu na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu istnieje możliwość skorzystania z nowej oferty świadczeń.

Informacje o szczegółach oferty znaleźć można w ulotce informacyjnej oraz opisie warunków i instrukcji zawarcia ubezpieczenia. Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty, które można pobrać i wypełnić.

1.     dokument „deklaracja OPIEKUN” – dla każdego wariantu „deklaracja OPIEKUN” wariant I, „deklaracja OPIEKUN” wariant II, „deklaracja OPIEKUN” wariant III  – kategorii odrębny (wraz z przykładem wypełnionej deklaracji)

2.     dokument „wskazanie partnera”

3.     ogólne warunki ubezpieczenia + wykaz operacji chirurgicznych

Szczególne Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dostępne będą w Dziale Płac.Tam też uzyskać można szczegółowe informacje.