Trwają spotkania dotyczące konsultacji strategii

To była cenna i merytoryczna dyskusja. Za nami pierwsze z serii spotkań-konsultacji założeń nowej Strategii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W środę spotkają się przedstawiciele administracji, w piątek studenci. Potem konsultacje się zakończą.

Pierwsze z serii spotkań zaplanowanych przez prof. Marzenę Dominiak prorektor ds. strategii rozwoju uczelni odbyło się w poniedziałek 21 czerwca. Skierowane było do pracowników naukowych i doktorantów. Na sali padały konkretne i merytoryczne uwagi, które prorektor odnotowywała z zapewnieniem analizy i w wielu przypadkach dodania do tekstu.
Konsultacje Strategii UMW
Prof. Marzena Dominiak zapoznała także zebranych z dotychczas nadesłanymi pytaniami. Na pytania odpowiadali także obecni na sali prorektorzy.

Do piątku 25 czerwca 2021 uwagi do dokumentu przesyłać można pod adres komunikacja@umed.wroc.pl. Później konsultacje zostaną zakończone, a dokument otrzyma wersję ostateczną do zaopiniowania przez Radę Uczelni i przyjęcia przez Senat UMW. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces i współtworzenie kluczowego dla naszej Uczelni dokumentu.

Otwarte konsultacje dotyczące Strategii UMW zaplanowano w 3 grupach:

21.06 – Władze Rektorskie, pracownicy naukowi, doktoranci
Czas i miejsce: CNIM s. 210, godz. 11:00
23.06 – Pracownicy administracyjni, przedstawiciele związków zawodowych, Władze Kanclerskie
Czas i miejsce: CNIM s. 210, godz. 12:00
25.06 – Studenci UMW, Władze Dziekańskie, w tym Dziekani ED
Czas i miejsce: CNIM s. 210, godz. 9:00

Wskazane terminy mogą ulec zmianie – w razie wystąpienia takiej sytuacji poinformujemy o modyfikacji kalendarza z wyprzedzeniem.

Nowa Strategia UMW ma za zadanie wyznaczyć kierunki rozwoju Uczelni w najbliższych latach. Jej założenia staną się przedmiotem otwartych konsultacji władz, pracowników i studentów w celu ustalenia ich ostatecznego kształtu.

Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/21, zgodnie ze Statutem UMW, ma uchwalić dokument opisujący strategię rozwoju Uniwersytetu do 2028 roku. W związku z tym zapraszamy wszystkich pracowników UMW, studentów i doktorantów do udziału w otwartych, ogólnouczelnianych konsultacjach projektu „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

TUTAJ (plik do pobrania) znajdą Państwo treść „Strategii Rozwoju UMW na lata 2021-2028”, przygotowaną przez zespół pracujący pod kierownictwem prof. Marzeny Dominiak, Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni, stworzoną we współpracy z prorektorami i kanclerzami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wstępna wersja dokumentu uzyskała pozytywną opinię Kolegium Rektorskiego w dniu 27 maja br. i rekomendację do rozpoczęcia konsultacji ze społecznością akademicką naszego Uniwersytetu.

Strategia UMW

Zachęcamy do wnikliwej lektury oraz zgłaszania ewentualnych poprawek i uzupełnień na adres mailowy: komunikacja@umed.wroc.pl