Rekrutacja na studia: II nabór

Najważniejsze aktualności dotyczące rekrutacji na studia 2020/2021. Na stronie rekrutacja.umed.wroc.pl znaleźć można listy przyjętych i zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

II NABÓR
STUDIA II STOPNIA
Lista kierunków studiów II stopnia, na których uruchomiony został II nabór:
położnictwo - stacjonarne
zdrowie publiczne - stacjonarne
pielęgniarstwo - niestacjonarne

Zamknięcie rejestracji: 17.09 dla kandydatów ze świadetwem uzyskanym w Polsce
Ukażą się tylko 2 listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18.09 i 21.09

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
Lista kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, na których uruchomiony został II nabór:
lekarski – stacjonarne i niestacjonarne
lekarsko-dentystyczny – stacjonarne i niestacjonarne
farmacja – stacjonarne i niestacjonarne
analityka medyczna – stacjonarne i niestacjonarne
pielęgniarstwo –stacjonarne i niestacjonarne
fizjoterapia - stacjonarne
dietetyka - stacjonarne

Ukaże się 6 list osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Pierwsza jest już dostępna na stronie https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/listy-rekrutacyjne/

DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW
Dokumenty należy dostarczyć do właściwej dla kierunku Komisji Rekrutacyjnej - ich adresy można znaleźć TUTAJ
Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez KR lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów w Twoim imieniu musi posiadać przy sobie komplet wymaganych dokumentów oraz pełnomocnictwo. Wzór upoważnienia

Zasady bezpieczeństwa podczas składania dokumentów:
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pamiętaj o podstawowych zasadach postępowania podczas składania dokumentów:

  • Upewnij się przed przybyciem na uczelnię, iż masz wszystkie wymagane dokumenty.
  • Pamiętaj o maseczce lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczkach. Bezpośrednio przed wejściem do budynku uczelni załóż maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, a od razu po wejściu zdezynfekuj dłonie.
  • Postępuj zgodnie z poleceniami członków komisji rekrutacyjnej.
  • Zachowuj odstęp minimum 1,5 metra od innych osób zarówno na zewnątrz jak i w budynku.
  • Mniej przy sobie swój długopis lub pióro w kolorze niebieskim lub czarnym.
  • Do siedziby komisji rekrutacyjnej można wejść bez osób towarzyszących. Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy.
  • Po budynku poruszaj się w maseczce lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczkach. Po opuszczeniu budynku wyrzuć zużytą maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki do kosza na śmieci.
  • Niezwłocznie opuść siedzibę komisji rekrutacyjnej po złożeniu dokumentów

Szeczegółowe wytyczne

GRUPY 1. LAT NA FACEBOOKU
Dla osób, które zostały już oficjalnie przyjęte na 1. rok studiów, Samorząd Studentów przygotował grupy na Facebooku. Dzięki nim można nawiązać kontakt z innymi osobami ze swojego rocznika.

Lekarski
https://www.facebook.com/groups/756617558487217/
Lekarsko-Stomatologiczny
https://www.facebook.com/groups/2648645205353452/
Pielęgniarstwo Ist
https://www.facebook.com/groups/309986123603158/
Pielęgniarstwo IIst stc
https://www.facebook.com/groups/647772252531535/
Pielęgniarstwo IIst nstc
https://www.facebook.com/groups/955212298315360/
Fizjoterapia:
https://www.facebook.com/groups/718124715404557/
Położnictwo Ist
https://www.facebook.com/groups/2644888859102979/
Położnictwo IIst
https://www.facebook.com/groups/757074791779122/
Ratownictwo Medyczne:
https://www.facebook.com/groups/345745626559639/
Dietetyka Ist:
https://www.facebook.com/groups/614923956076975/
Dietetyka IIst:
https://www.facebook.com/groups/645463939418962/
Zdrowie Publiczne I st:
https://www.facebook.com/groups/640485940196747/
Zdrowie Publiczne IIst:
https://www.facebook.com/groups/2053283148128820/
English Division- Medicine:
https://www.facebook.com/groups/1181179162275537/
English Division- Dentistry:
https://www.facebook.com/groups/732576474265246/
Farmacja:
https://www.facebook.com/groups/741434653362068/
Analityka Medyczna:
https://www.facebook.com/groups/591013651567034/