Tajemnice zbiorów specjalnych i zapisy do Muzeum Anatomii

Po raz pierwszy Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMW zaprosił pracowników do obejrzenia części swoich cennych eksponatów. Za to do Muzeum Anatomii daje już drugą szansę na zwiedzanie w te wakacje.

Dr Jan Dąbrowski – kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych przywitał gości w czytelni. Już samo wyposażenie pomieszczenia jest niezwykłe. Składają się na nie pięknie odnowione, ponad 50-letnie stoły i regały przeniesione ze starej siedziby biblioteki, przy ulicy Parkowej.


Fot. Tomasz Walów

Najpierw uczestnicy wycieczki zostali wprowadzeni w to, jakie przedmioty znajdują się w kolekcji i na czym polega detektywistyczna, skrupulatna praca opiekunów zbiorów.
Następnie z bliska mogli obejrzeć wybrane egzemplarze: exlibrisów, pocztówek z uzdrowisk, dokumentów życia społecznego, starodruków i rękopisów.


Fot. Tomasz Walów

Można było zobaczyć m.in. exlibris prof. Brossa, protokoły z posiedzeń Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, czy stare zielniki z przepięknymi drzeworytami.
Niewątpliwą ciekawostką jest też pierwszy napisany po polsku podręcznik ratowania życia.


Fot. Tomasz Walów

Za tydzień zapraszamy znów na podróż do przeszłości. Kolejna okazja, aby zobaczyć eksponaty Muzeum Anatomii.
ZAPISY NA ZWIEDZANIE MUZEUM ANATOMII 02.08.2019 r. :
Grupa zbiera się w holu Collegium Anatomicum.
Zapisy na jedną turę 12:00-12:45 (20 osób)

Prosimy o podawanie przy zapisach służbowego adresu e-mail. W przypadku konieczności rezygnacji, prosimy o zgłaszanie tego faktu jak najszybciej telefonicznie: 885 420 489. Jeśli w zamian za zapisanego uczestnika ma przyjść kto inny, prosimy o telefoniczne zgłoszenie personaliów tej osoby.

Wycieczki są przeznaczone wyłącznie dla pracowników UMW. Nie ma możliwości zabrania członków rodziny czy przyjaciół pracowników. Osoby nie będące pracownikami nie zostaną wpuszczone na wycieczkę.

Obecność na wycieczce oznacza automatyczną zgodę na publikowanie wizerunku, w celach informacyjnych i marketingowych Uniwersytety Medycznego.