Szybka ścieżka do dużych pieniędzy

W ten sposób o pieniądze z NCBiR-u staraliśmy się po raz pierwszy. Spółka utworzona przez naukowców dzięki tak zwanej szybkiej ścieżce otrzymała blisko 3 miliony złotych dofinansowania na badania zastosowań grafenu w medycynie.

CarbonMed tworzą zespoły badawcze dwóch jednostek – Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – z dr. Dariuszem Białym i dr Magdaleną Wawrzyńską na czele oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, gdzie rolę liderów pełnią: dr hab. Dariusz Hreniak oraz prof. Wiesław Stręk.

- Tak zwana „szybka ścieżka” to w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nowość. Dopiero drugie rozdanie pieniędzy realizowano w tej formule – wyjaśnia dr Dariusz Biały. W założeniu procedura ma trwać do 60 dni, a na stole leżą konkretne nominały – dodaje. Badania zastosowań grafenu w medycynie od samego początku realizowane były z myślą o kończącej je komercjalizacji. Takie myślenie powoduje inne projektowanie zadania – wyjaśnia Biały.

Pozyskaliśmy wcześniej  granty europejskie na pierwsze doświadczenia z powłokami ma stentach, co pozwoliło nam nabrać doświadczenia i skompletować zespół niezbędny w realizacji badań przedklinicznych.

Naszym celem w pierwszym etapie było zgłoszenie patentowe, bo czas ma w tym przypadku kluczowe znaczenie – wyścig trwa, projekty realizują różne grupy naukowców z całego świata,  z Chińczykami na czele – podkreśla naukowiec.

dr Dariusz Biały
Fot. Adam Zadrzywilski

Do realizacji konieczne było założenie spółki spin off. Dużym wsparciem dla naukowców na tym etapie było Centrum Innowacji i Transferu Technologii naszej uczelni. Przeprowadzono analizy i wycofano się z pomysłu tworzenia spółki przez macierzyste jednostki naukowców – jej budżet liczono by wtedy w kontekście pieniędzy otrzymanych przez uniwersytet i instytut łącznie, co wykluczałoby start w wielu konkursach i ograniczało możliwości pozyskiwania środków.

Trzeba było zaryzykować i badacze to ryzyko podjęli – sami założyli spółkę CarbonMed, która wystartowała w konkursie organizowanym przez NCBiR. Weryfikacja była krótka, ale intensywna i wielostopniowa. Prześwietlone dokumenty, dwa panele ekspertów i w końcu oczekiwanie na decyzję. Po niespełna ponad 2 miesiącach wiedzieli już, że na 3-letnie badania otrzymali  ponad 2 800 000 złotych dofinansowania.

- Taki rodzaj prowadzenia badań to na naszej uczelni nowość. Daje nam dodatkowe możliwości, dlatego mocno zaangażowaliśmy pracowników Centrum Wspierania Nauki do analiz i pomocy badaczom. Cieszy mnie pozytywny finał – mówi  prof. Piotr Ponikowski. Prorektor ds. nauki podkreśla, że przetestowanie nowego sposobu pozyskiwania pieniędzy na prowadzone na uczelni badania otwiera możliwości, których wykorzystanie pomoże nie tylko badać, ale też lepiej wypadać w ocenach. Choćby przy kategoryzacji  efekty komercjalizacji i współpracy z biznesem są brane pod uwagę. 

Badacze z CarbonMed mają przed sobą trzyletnią realizację projektu rozpisanego na 5 etapów. Finał przynieść powinien odpowiedź czy wszczepiony świni, powleczony grafenem, stent ma szansę zmienić medycynę.

Projekt na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu realizują: dr Dariusz Biały, dr Magdalena Wawrzyńska, dr Jacek Arkowski.

Więcej o spółce przeczytać będzie można w listopadowej Gazecie Uczelnianej.