Szkolenie PPK online

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu dot. PPK  - w dniu 31.03.2021 od godziny 14.00 (szkolenie online). Uruchamiamy również możliwość składania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza: https://www.formularze.umed.wroc.pl/szkolenie-ppk/

Składanie dokumentów PPK:

Dokumenty związane z PPK można składać na bieżąco w Kancelarii Ogólnej w budynku CNIM przy ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (parter).

Dodatkowo w pozostałych lokalizacjach zaplanowane zostały dyżury:

USK – Biuro Podawcze przy Dziale Personalnym w dniach:
 31.03.2021 w godzinach 08.30 – 12.00 
 08.04.2021 w godzinach 12.00 – 14.00 
 09.04.2021 w godzinach 08.30 – 12.00 

Wydział Farmaceutyczny – stanowisko przy Dziekanacie WF w dniach:
 31.03.2021 w godzinach 12.30 – 15.00
 08.04.2021 w godzinach 08.30 – 11.30
 09.04.2021 w godzinach 12.30 – 15.00

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – sala konferencyjna pok. nr 31 (parter) w dniach:
 08.04.2021 w godzinach 08.00 – 12.00
 09.04.2021 w godzinach 08.00 – 12.00

Proces przyjmowania od Państwa dokumentów będzie realizowany zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. zarządzania kryzysowego, dlatego każdą z osób, która w wyznaczonych dniach zgłosi się z  dokumentami będziemy prosić o prawidłowe założenie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie ustalonego dystansu.