Asertywność - pierwsze szkolenie dla pracowników UMW

Już 16 czerwca rozpocznie się pierwsze szkolenie z cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych z myślą o pracownikach administracji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szkolenie otwierające będzie dotyczyć asertywności.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00.

W najbliższym czasie zaplanowane są szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz zarządzania projektami. Wszystkie będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, a każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat.

Szkolenia zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej przy zachowaniu wszystkich wytycznych Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Szczegółową listę wraz z terminami przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa szkolenia

Planowany termin

Lokalizacja

Asertywność

16-17.06.2021

Sala UMW

Organizacja czasu pracy

18.06.2021

Sala UMW

Efektywna komunikacja między pracownikami

21-22.06.2021

Sala UMW

Współpraca

28-29.06.2021

Sala UMW

Prince2 Foundation

28-30.06.2021

Sala UMW

Team building

01-02.07.2021

Salę zapewnia Wykonawca

Asertywność

05-06.07.2021

Sala UMW

MoR Foundation

05-07.07.2021

Sala UMW

Organizacja czasu pracy

08.07.2021

Sala UMW

Współpraca

12-13.07.2021

Sala UMW

Prince2 Foundation

12-14.07.2021

Sala UMW

Efektywna komunikacja między pracownikami

19-20.07.2021

Sala UMW

MoR Foundation

19-21.07.2021

Sala UMW

Team building

22-23.07.2021

Salę zapewnia Wykonawca

Asertywność

27-28.07.2021

Sala UMW

Organizacja czasu pracy

30.07.2021

Sala UMW

Organizacja czasu pracy

06.08.2021

Sala UMW

Współpraca

10-11.08.2021

Sala UMW

Prince2 Foundation

16-18.08.2021

Sala UMW

Team building

17-18.08.2021

Salę zapewnia Wykonawca

Efektywna komunikacja między pracownikami

19-20.08.2021

Sala UMW

Efektywna komunikacja między pracownikami

24-25.08.2021

Sala UMW

Współpraca

26-27.08.2021

Sala UMW

Prince2 Practitioner

26-27.08.2021

Sala UMW

Team building

30-31.08.2021

Salę zapewnia Wykonawca

AgilePM Foundation

02-03.09.2021

Sala UMW

Asertywność

06-07.09.2021

Sala UMW

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1.    Wypełnienie i złożenie do koordynatora zadania poprawnie uzupełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych tutaj: link.
(tj. Formularz zgłoszeniowy dla zad. nr 9, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika, Formularz preferencji szkoleniowych zadanie 9)
2.    Weryfikacja dokumentów przez komisję konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.
3.    Poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje znaleźć można w dokumencie: link.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem modułu ds. podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających:
Katarzyną Rygiel – Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
powerpracownicy@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75

Dolnośląscy Liderzy medycyny