Świętowaliśmy promocje doktorskie

Doktor honoris causa, 8 doktorów habilitowanych, blisko 100 doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu - mieliśmy liczne powody do świętowania. Uroczystość poprowadził Rektor UMW prof. Marek Ziętek.

Rozpoczynając uroczystość Rektor UMW podkreślał radość towarzyszącą zawsze temu wydarzeniu i dodał, że w jego przypadku jest to w tym roku radość szczególna. Dzięki orzeczeniu sądu, cofającemu zastosowane w stosunku do niego przez prokuraturę środki, może wrócić do sprawowania funkcji. Rektor mówił o szczególnym momencie - kończących się pracach nad nowym Statutem UMW, który przygotowany został z myślą o młodych ludziach.

Prof. Marek Ziętek
Promocje rozpoczęła uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Tadeuszowi Trziszce, rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Dyplomy odebrali doktorzy habilitowani. 3 osoby reprezentowały Wydział Lekarski. Byli to:
dr Paweł Gać
dr Tomasz Sozański
dr Beata Julia Wojtczak 
dr Paweł Gać dr Tomasz Sozański dr Beata Julia Wojtczak

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego reprezentowali:
dr Tomasz Gołębiowski
dr Monika Kosacka
dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka
dr Justyna Rybka


Habilitację świętował też Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Dyplom odebrał dr Michał Sarul.

Michał Sarul
Aktu promocji, zgodnie z ceremoniałem, dokonała Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Małgorzata Sobieszczańska. Poszczególne wydziały reprezentowali:

Wydział Lekarski Daria Nowak-Wojtyna
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Wojciech Florjański
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Joanna Krajewska  
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Monika Gasztych
Wydział Nauk o Zdrowiu Magdalena Lisiak

Promocje doktorskie UMW- Za naszymi doktoratami kryją się godziny, dni, miesiące, a nawet lata ciężkiej pracy własnej, jak również pracy naszych bardziej doświadczonych kolegów, gdyż za każdym z nas stoi mentor, który użyczył nam swojej wiedzy, doświadczenia, a także wsparcia. Na pewno był to niełatwy czas dla jednych i drugich. Wymagał cierpliwości, krytycznego spojrzenia na siebie i był swoistą lekcją pokory dla każdego z nas, dlatego nasze dyplomy przyjmujemy z wdzięcznością i szacunkiem - mówiła w imieniu wszystkich doktorantów dr Aleksandra Turek-Jakubowska z Wydziału Lekarskiego.
Aleksandra Turek-Jakubowska z Wydziału Lekarskiego
- W marzeniach finał jest dużo istotniejszy. Dopiero kiedy go osiągamy, okazuje się, że w gruncie rzeczy ważniejsze jest, aby mieć cel niż żeby go osiągnąć. Cytując słowa wybitnego polskiego himalaisty Leszka Cichego nietrudno jest się dopatrzeć podobieństwa górskiej wspinaczki do zmagań naukowych. Przez ostatnie lata, pełnych wyzwań i marzeń dążyliście do obranego celu, w różny sposób wyobrażając sobie jego finał. Dziś jest ten dzień, kiedy wasz cel został osiągnięty. Czy coś się zmieniło…? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi - mówił z kolei Przewodniczący Rady Doktorantów. Mateusz Patyk podkreślił, że po raz ostatni występił w tej roli, po 4 latach kończy się jego działalność, lada moment wybrany zostanie nowy przewodniczący. Jak podkreślał Prorektor ds. Dydaktyki poprzeczka postawiona została bardzo wysoko, gdyż współpraca z Mateuszem Patykiem układała się doskonale. Prof. Piotr Dzięgiel podziękował przewodniczącemu za to, co zrobił działając na rzecz doktorantów naszej uczelni.

Mateusz Patyk
Zgodnie z tradycją w czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia. Brązowy Krzyż Zasługi, z rąk wicewojewody dolnośląskiego Kamila Zielińskiego, otrzymały:
dr hab. Dorota Frydecka Klinika Psychiatrii Katedry Psychiatrii
dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
 
Frydecka, Kurpas, Zieliński

Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczał dolnośląski kurator oświaty Janusz Wrzal. Otrzymali go:
dr Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych
dr hab. Małgorzata Inglot, prof. nadzw. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
dr Ewa Kuriata-Kościelniak Zakład Organizacji i Zarządzania Katedry  Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień były pracownik i kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
prof. dr. hab. Rafał Matkowski Zakład Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii
dr hab. Łukasz Matusiak Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
dr Monika Przestrzelska Zakład Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa
dr Monika Szewczuk-Bogusławska Klinika Psychiatrii Katedry Psychiatrii
dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego


 
Odznaki Honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymali:
dr hab. Tomasz Adamowski, prof. nadzw. Zakład Chorób Układu Nerwowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
dr Anna Kołcz Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu  Katedry Fizjoterapii
dr hab. Paweł Reichert, prof. nadzw. Zakład  Medycyny Sportowej Katedry Fizjoterapii
dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich Katedry Pediatrii

Złotą Odznaką Honorową Uczelni otrzymali:
dr Anna Lis-Nawara Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej Katedry Patomorfologii  i Cytologii Onkologicznej
dr hab. Katarzyna Madziarska Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
dr hab. Jacek Smereka Zakład Ratownictwa Medycznego
dr hab. Donata Urbaniak-Kujda Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Srebrną Odznakę Honorową Uczelni otrzymali:
lek. Marek Brodzki były pracownik Zakładu Ratownictwa Medycznego
dr Maciej Dobrzyński Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
dr hab. Anna Zimny Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii

Fot. Tomasz Walów
 
Galeria zdjęć  fot. Tomasz Walów
 
Galeria zdjęć fot. Janusz Wierzbowski