Supertalenty w Medycynie 2019: nasi laureaci

Spośród 11 laureatów tegorocznej edycji plebiscytu "Supertalenty w Medycynie" aż trzech związanych jest z naszą uczelnią. Są to dr hab. Paweł Gać, lek. Siddarth Agrawal oraz dr Bartosz Puła.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez "Puls Medycyny" od 2012 r. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Supertalenty w Medycynie 2019 1

W konkursie ocenie podlegają: osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach) oraz perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Supertalenty w medycynie 2019 2

Uroczysta gala finałowa Supertalentów w Medycynie 2019 odbyła się 4 czerwca 2019 r. w Villi Foksal w Warszawie. Podczas gali laureatów nagrodzono 11 młodych lekarzy. Wśród nich znalazło się 3 pracowników i absolwentów Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni:

- Dr hab. n. med. Paweł Gać – absolwent Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni , obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Biogram

- Lek. Siddarth Agrawal – absolwent Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni , obecnie pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Biogram

- Dr n. med. Bartosz Puła – absolwent Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni , obecnie pracownik Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Biogram

Na gali finałowej, włądze uczelni reprezentowała  Dziekan Wydziału Lekarskiego  prof. Małgorzata Sobieszczańska, od której nagrodzeni odebrali gratulacje.

Warto przypomnieć, że w gronie Supertalentów w Medycynie z roku ubiegłego znalazł się dr hab. Błażej Misiak. 

Źródła: Puls Medycyny, materiały własne