Sukces naszych zespołów podczas "XII Kardiologii Prewencyjnej"

Zespoły badawcze naszej Uczelni zostały docenione podczas XII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2019" w Krakowie. 

Aż w 3 z 4 zorganizowanych sesji plakatowych doniesień oryginalnych, nagrody zdobyły prace z afiliacją naszej Uczelni.

"Kardiologia Prewencyjna" to doroczna, uznana w środowisku kardiologicznym konferencja naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Stanowi miejsce dyskusji nad aktualnymi wytycznymi, dokonaniami i wyzwaniami prewencji i profilaktyki zdrowotnej w kardiologii. W tym roku w Krakowie, w dniach 22-23 listopada odbyła się już XII edycja tego wydarzenia.

Podczas tegorocznej edycji konferencji docenione zostały badania naukowe zespołów badawczych naszej Uczelni. W 3 spośród 4 zorganizowanych sesji plakatowych, nagrody zdobyły doniesienia oryginalne będące wynikiem badań prowadzonych przez zespoły z naszej Uczelni.

W sesji plakatowej I nagrodzono pracę pt. "Różnice w zawartości grup produktów spożywczych w dietach kobiet z i bez zespołu metabolicznego w wieku pomenopauzalnym" autorstwa zespołu w składzie: Dorota Różańska, Anna Czekajło-Kozłowska, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, Bożena Regulska-Ilow powstałą w Zakładzie Dietetyki, Katedrze i Zakładzie Medycyny Społecznej oraz Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UMW.

Nagrodę w sesji plakatowej II uzyskało doniesienie pt. "Subiektywnie oceniany poziom stresu a występowanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród studentów uczelni wyższych Wrocławia" autorstwa Joanny Niewiadomskiej, Marty Ziemer, Anny Wolińskiej, Adriana Żuromskiego, Jacka Zawadzkiego, Pawła Gać i Małgorzaty Poręby. Praca powstała w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii oraz Katedrze i Zakładzie Higieny Wydziału Lekarskiego UMW z aktywnym udziałem członków SKN Patofizjologii Układu Krążenia KiZ Patofizjologii naszej Uczelni.

W sesji plakatowej IV nagrodę przyznano za badania pt. "Kardioprotekcyjne działanie białka Klotho podczas ostrego niedokrwienia z następczą reperfuzją" zespołowi: Agnieszka Olejnik, Marta Banaszkiewicz, Anna Krzywonos-Zawadzka, Iwona Bil-Lula z Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego UMW.