Stypendyści Ministra Zdrowia

Aż 4 naszych studentów i 2 doktorantów wyróżnił Minister Zdrowia stypendiami za wybitne osiągnięcia. Warto dodać, że na liście nagrodzonych w tym roku doktorantów z całej Polski widnieje zaledwie 5 nazwisk.

Wyróżnieni studenci to Karolina Dydak z analityki medycznej i reprezentanci kierunku lekarskiego: Aleksandra Gonera, Łukasz Gojny, Maciej Ornat. Doktoranci: Jędrzej Grzegrzółka i Mateusz Olbromski związani są z  Katedrą Histologii i Embriologii.

Karolina Dydak działa w czterech kołach naukowych - SKN hematologii laboratoryjnej, SKN medycyny molekularnej i komórkowej, SKN analityki sądowej i chemii kryminalistycznej oraz SKN przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych, którego jest przewodniczącą. Kierownikiem SKN jest prof. dr hab. Halina Milnerowicz, a opiekunem dr inż. Marta Kepinska.

Aleksandra Gonera działa w SKN Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych, którego opiekunem jest dr hab. Ewa Barg. Studia realizuje w ramach ITS, również pod opieką dr hab. Ewa Barg. W minionym roku należała także do SKN Nefrologii (opiekun dr hab. Mariusz Kusztal) i SKN Kardiologii Dziecięcej (opiekun lek. Marek Wasicionek)

Łukasz Gojny i Maciej Ornat są członkami Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób działającego przy Katedrze i Klinice Geriatrii, którego opiekunem jest dr n. med. Iwona Pirogowicz. Studenci realizują Indywidualny Tok Studiów pod okiem doktor Pirogowicz. Maciej Ornat jest także członkiem SKN Histologii i Biologii Molekularnej (opiekun koła: prof. Marzenna Podhorska-Okołów), SKN Kardiologicznego (opiekun koła: prof. Marta Negrusz-Kawecka), SKN Clinical and Dissecting Anatomy (opiekun koła: dr Zygmunt Domagała) oraz SKN Chorób Zakaźnych (opiekun koła: dr hab. Małgorzata Inglot).