Stypendia Ministra Zdrowia dla trojga naszych studentów

 Aleksandra Drabik i Siddarth Agrawal (W. Lekarski) oraz Aleksandra Potempa (W. Farmaceutyczny z o. Analityki Medycznej) otrzymali Stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w minionym roku akademickim.

Aleksandra Drabik jest studentką 6 roku kierunku lekarskiego i swoje zainteresowania naukowe realizuje działając w licznych kołach naukowych. Najdłużej związana jest ze Studenckim Kołem Naukowym Onkologii (jego opiekunem jest dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk), które reprezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych. Należy również do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii, gdzie pod opieką dr n.med. Doroty Kamińskiej oraz dr n. med. Krzysztofa Letachowicza realizuje projekt naukowo-badawczy związany z funkcjonowaniem przetok tętniczo-żylnych wśród pacjentów po przeszczepie nerki. Jest także członkiem Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, którego opiekunem jest prof. Krystyna Pawlas oraz Studenckiego Koła Naukowego Internistyczno-Hipertensjologicznego, nad którym opiekę sprawuje dr hab. n. med. Adrian Doroszko.

Na tym samym roku uczy się Siddarth Agrawal, który jest kierownikiem dwóch grantów naukowych. Pierwszy Grant, „Preludium" Narodowego Centrum Nauki, zajmuje się tematyką „Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi". Celem projektu jest uzyskanie i przedkliniczna weryfikacja innowacyjnych pochodnych glukozy w terapii onkologicznej. Wyniki badań są obiecujące, a pierwsze doniesienia opublikowano już w prestiżowym czasopiśmie onkologicznym Oncotarget (http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=23170). Badania realizowane są w Katedrze Patomorfologii pod opieką naukową prof. Piotra Ziółkowskiego.

Drugi projekt to „Diamentowy Grant" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym laureat zajmuję się tematyką „Transdermalnej stymulacji elektroterapeutycznej w leczeniu bólu". W ramach projektu przewidywany jest rozwój metody elektrostymulacji w celu poprawy jakości leczenia bólu. Technologia, która chroniona jest prawem patentowym (P. 406 018), będzie poddana badaniom klinicznym w Katedrze i Klinice Anestezjologii pod opieką prof. Waldemara Goździka.
 
Trzecią laureatką ministerialnego stypendium jest Aleksandra Potempa, studentka IV roku na kierunku Farmacja. Działalność naukową rozpoczęła po ukończeniu drugiego roku studiów, gdy wraz z siostrą, wtedy jeszcze studentką kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a obecnie lekarzem specjalizującym się w dziedzinie pediatrii, rozpoczęła pracę nad przygotowywaniem publikacji naukowych. Pierwsza z nich dotyczyła kwasu acetylosalicylowego, a do tej pory Aleksandra Potempa współtworzyła w sumie 7 publikacji naukowych. Wśród jej osiągnięć wymienić można także udział w konferencji naukowej w Brazylii.