Stypendia Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia przyznał stypendia ministra dwóm studentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wojciech Szlasa z IV roku oraz Mateusz Nowak z VI roku otrzymali nagrody w wysokości 16 tysięcy złotych.

Studenci, którym przyznano stypendium, uzyskali największą ilość punktów z tytułu znaczących osiągnięć naukowych lub sportowych, zajmując najwyższe pozycje na liście rankingowej wniosków. Serdecznie gratulujemy!