Stypendia dla młodych naukowców

Otwarto XII edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (do 35. roku życia). Dziekanaty Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przyjmują opisy przebiegu pracy naukowej.

Do 31.03.2017 r. wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. W celu otrzymania wymaganej we wniosku opinii rady wydziału kandydat powinien złożyć w odpowiednim dziekanacie opis przebiegu pracy naukowej z uwzględnieniem informacji dotyczących dorobku naukowego, doświadczenia zdobytego w kraju i za granicą, udziału w projektach oraz otrzymanych nagrodach.

Więcej informacji na stronie

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego i Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego przyjmują wnioski do 20 lutego 2017 r.
Dziakanat Wydziału Nauk o Zdrowiu przyjmują wnioski do 10 marca.