Studia podyplomowe: Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia

Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia to pierwsze w Polsce studia podyplomowe łączące w sobie aspekty zarówno zarządzania ochroną zdrowia jak i komunikacji i public relations. Rekrutacja została wydłużona do 31 sierpnia.

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu "Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia" zostaną uruchomione po raz pierwszy. 

Kandydatami na studia mogą być:
• rzecznicy prasowi,
• pracownicy działów marketingu, sprzedaży, promocji,
• kadra zarządzająca różnego szczebla podmiotów leczniczych i instytucji ochrony zdrowia.

Absolwenci uzyskują tytuł specjalisty komunikacji w ochronie zdrowia.

Lekarz

Wśród tematyki zajęć należy wymienić:

  • projektowanie i realizacja strategii
  • public relations
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • narzędzia public relations
  • zarządzanie kryzysem
  • budowania i podtrzymywania relacji z mediami
  • tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych
  • autoprezentacja

I edycja studiów zaplanowana jest od października 2017 r. do czerwca 2018 r. Łącznie 190 godz. zajęć – 2 semestry (około 2 weekendy w miesiącu).

Koszt 4 400 zł.

By rekrutować na studia podyplomowe, wymagane jest wyższe wykształcenie minimum na poziomie licencjata.

Informacje dotyczące rekrutacji: www.umed.wroc.pl/podyplomowe-zarzadzanie-wizerunkiem-ochrony-zdrowia