Wykształcimy Risk Menedżerów

Na Zarządzaniu bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia studenci zdobędą umiejętności zarządzania ryzykiem, wdrażania standardów jakości i bezpieczeństwa. Rekrutacja trwa do końca sierpnia.

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu "Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia" zostaną uruchomione po raz pierwszy. 

Kandydatami na studia mogą być:
• menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej,
• personel medyczny oraz administracyjny podmiotów leczniczych.

Absolwenci uzyskują tytuł Risk Menedżer.

Operacja
Wśród tematyki zajęć należy wymienić: 

  • systemy zarządzania jakością
  • zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej
  • ubezpieczenia wobec ryzyk
  • marketing usług zdrowotnych
  • komunikacja
  • prawo medyczne
  • wdrażanie standardów jakości.

I edycja studiów zaplanowana jest od października 2017 r. do czerwca 2018 r. Łącznie 210 godz. zajęć – 2 semestry (około 2 weekendy w miesiącu).

Koszt 4 900 zł.

By rekrutować na studia podyplomowe, wymagane jest wyższe wykształcenie minimum na poziomie licencjata.

Informacje dotyczące rekrutacji: https://www.umed.wroc.pl/podyplomowe-zarzadzanie-bezpieczenstwem-pacjent...