STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zważywszy na zapowiedź wdrożenia ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, która będzie obligować do wdrożenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości oraz zastosowania rozwiązań służących identyfikacji i zarządzania ryzykiem, oferta tych studiów pozwoli na przygotowanie profesjonalistów w tej dziedzinie.

Absolwenci uzyskują tytuł Risk Menedżer, upoważniający do wykorzystania kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia. W praktyce oznacza to możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem, wdrażania standardów jakości i bezpieczeństwa, umiejętności komunikowania się w realizacji procesów medycznych oraz stosowaniem prawa medycznego.

Studia adresowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej, personelu medycznego oraz administracyjnego podmiotów leczniczych. Wymagane wyższe wykształcenie minimum na poziomie licencjata.
 
Charakterystyka i program studiów

Rekrutacja
Szczegółowe informacje na temat aktualnej rekrutacji: https://www.wnoz.umed.wroc.pl/wnoz-studium-ksztalcenia-podyplomowego

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w dni powszednie: od wtorku do czwartku w godz. od 9.00 -14.00. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Wrocław, ul .Bartla 5, pokój 310, lub przesłać pocztą na adres:

Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Nauk o Zdrowiu
51-618 Wrocław
ul. Bartla 5    
 
Opłatę rekrutacyjną, w kwocie  85 zł,  należy wpłacić na konto:
Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia”

Czas trwania
2 semestry, łączni 210 godzin zajęć.

Zajęcia będą̨ się̨ odbywać́ na bazie kampusu dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego (okolice Wybrzeża L. Pasteura ) w trybie niestacjonarnym, średnio 2 zjazdy sobotnio-niedzielne w miesiącu.

Opłata:
4900 zł za 2 semestry

Dowód wpłaty  za I semestr, w kwocie 2450 zł,  należy wpłacić na konto: Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia” oraz dostarczyć do sekretariatu Studium  Kształcenia Podyplomowego najpóźniej do 02 września 2017r. (można pocztą na adres jak wyżej, lecz z utrzymaniem terminu!)

Szczegóły wraz z formularzem podania do pobrania na stronie (http://www.wnoz.umed.wroc.pl) -  Studium Kształcenia Podyplomowego.